Széchenyi Terv Plusz

Széchenyi Terv Plusz

Fertőbozi Községháza energetikai korszerűsítése

(Fertőboz, Fő u. 17. 153 hrsz)

2023. 07. 21.

PROJEKTADATLAP

Fertőboz Község Önkormányzata az „Fertőbozi Községháza energetikai korszerűsítése (Fertőboz, Fő u. 17. 153 hrsz)” című TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00019 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című és „TOP_PLUSZ-2.1.1-21” kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.
Pályázati konstrukció: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című és „TOP_PLUSZ-2.1.1-21” kódszámú
Pályázat címe: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00019 - „Fertőbozi Községháza energetikai korszerűsítése (Fertőboz, Fő u. 17. 153 hrsz)” című
Kedvezményezett neve: Fertőboz Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 9493 Fertőboz, Fő u. 17.
Konzorciumi partnerek: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Elnyert támogatás: 20 998 093 forint
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: Európai Unió társfinanszírozásával
A projekt célja:
A projekt egyik fő célja, a községháza energetikai korszerűsítése, a primerenergia igény csökkentése. A Község olyan alapintézményéről van szó, aminek funkcióját és feladatát hosszú távon kívánja az Önkormányzat fenntartani; rendelkezik közigazgatási, közszolgáltatási funkcióval. A község vezetése érdekelt abban, hogy a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságot célzó fejlesztései megvalósuljanak. A fenntarthatóság szempontjából a legfontosabb feladat az épület energia veszteségeinek csökkentése és optimalizálása. Amellett ugyanis, hogy ezek a beruházások a fosszilis üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését is szolgálják, költségmegtakarítást is eredményeznek. Az épületben az alábbi munkálatok elvégzése valósul meg a projekt keretében: Hőszigetelés zárófödémen-padláson, hőszigetelés pincefödémen, ragasztással, hőszigetelés homlokzaton, hőszigetelés hőhíd ellen, valamint a teljes, külső nyílászárók cseréje. Az új nyílászárók beépítésével a kávák könyöklők, párkányok javítása is szükségessé válik. A fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, a projekt hozzájárul az intézmény primerenergia-fogyasztásának, valamint az ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez. A projekt eredményeként megtakarítható források az épületek fenntartásának egyéb költségeire fordíthatóak. Az épület felújításával egy kulturáltabb, élhetőbb településkép jön létre, javul az épített környezet minősége.
Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóság
Kapcsolat: Kutrucz Gyula polgármester – polgarmester@fertoboz.hu
Projekt zárása: 2024.12.31.

Közösségi terek kialakítása, fejlesztése Fertőbozon (volt Vízműtelep átalakítása közösségi parkká-157 hrsz-, és Julien-völgy, mint közpark burkolása-166/3 hrsz)

2022. 04. 01.

PROJEKTADATLAP

Pályázati konstrukció: kódszámú „Élhető települések” című és „TOP_PLUSZ-1.2.1-21”
Pályázat címe: „Közösségi terek kialakítása, fejlesztése Fertőbozon (volt Vízműtelep átalakítása közösségi parkká-157 hrsz-, és Julien-völgy, mint közpark burkolása-166/3 hrsz)” című TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00085
Kedvezményezett neve: Fertőboz Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 9493 Fertőboz, Fő utca 17.
Konzorciumi partnerek: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat Hivatala
Elnyert támogatás: 82 632 258 forint
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: Európai Unió társfinanszírozásával
A projekt célja:
A Fertőboz belterületén elhelyezkedő 157 helyrajzi számon fekvő Julien-völgyi rendezvényhelyszín és pihenőpark rekonstrukciója valamint az átvezető burkolatlan gyalogút útburkolata kerül megtervezésre. A gyalogúton kívül a fejlesztéssel a tereprendezés is megvalósulna, ugyanis a projekt integrált módon kíván megvalósítani olyan fejlesztéseket, melyek a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulnak hozzá, egyúttal a település általános környezeti állapotát is javítják. Ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhetővé válásához. A projektötlet komplex módon képes kezelni a települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását, a kármegelőzést, a környezeti károk felszámolását és települési klíma javítását. A fejlesztések hozzájárulnak a közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a települési zöld környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához is hozzájárulnak
Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága
Kapcsolat: Kutrucz Gyula polgármester
Projekt zárása: 2023.10.31.

„Fertőboz belterületi utak felújítása”

2023. 04. 17.

PROJEKTADATLAP

Fertőboz Község Önkormányzata az „Fertőbozi belterületi utak felújítása” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00020 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című és „TOP_PLUSZ-1.2.3-21” kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.
Pályázati konstrukció: „Belterületi utak fejlesztése” című és „TOP_PLUSZ-1.2.3-21” kódszámú
Pályázat címe: „Fertőbozi belterületi utak felújítása”
Kedvezményezett neve: Fertőboz Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 9493 Fertőboz, Fő utca 17.
Konzorciumi partnerek: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Elnyert támogatás: 30 016 322 forint
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap
A projekt célja:
A beruházás keretében két utca újul meg részben, illetve teljesen. Az egyik ezek közül a Fő utca, amelynek két ága újulhat meg a támogatás által. A Gloriett Panzióhoz vezető út 125 méter hosszan mart aszfaltot kap, míg a Julien völgy bejáratához vezető rövid szakasz 30 méter hosszan kap gyephézagos térkő-burkolást. Az út az 1990-es években készült, ezért az idők során a burkolat erősen felkopott, felfagyott, vízkimosások és közműépítések utáni süllyedések éktelenítik, ezért ennek az útszakasznak a felújítása mindenképp szükségessé vált. A másik beruházással érintett Mise út murvázott felületet kap, amely a falu központi részét, a település templomát és a még teljesen be nem épült új lakókörzetet kötné össze mintegy 649 méter hosszan. Az útszakasz állapota a vízkimosások miatt néhány szakaszon már-már a járhatatlanság határát súrolja, ami jelentősen gátolja a település régi és új részeinek integrációját, mind pedig a templom megközelíthetőségét az új telep irányából. Jelen projekt keretében a tervezett beruházás összességében hozzájárul a lakosság életminőségének és életszínvonalának javulásához; ezáltal a település gazdasági, társadalmi pozíciójának erősítéséhez, a település, illetve a térség hosszú távú fejlődési lehetőségeinek megteremtéséhez, valamint a tervezett infrastrukturális beruházásnak a térségi leszakadási folyamatainak csökkentésében is óriási jelentősége van.
Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága
Kapcsolat: Kutrucz Gyula polgármester
Projekt zárása: 2023.10.31.
Feki Webstudio @ 2010 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás

© 2011 | Fertőboz Község Önkormányzata, Minden jog fenntartva